Họ tên
Chức vụ
Công ty
Địa chỉ
Thành Phố
Quốc gia
Postal Code / Mã bưu điện
 
Điện thoại

(Cách thức: mã quốc gia + mã vùng + số liên lạc)
+6221-42900030 (Jakarta)
Fax

(Cách thức: mã quốc gia + mã vùng + số liên lạc)
+6221-42900030 (Jakarta)
Di động

(Cách thức: mã quốc gia + mã vùng + số liên lạc)
+6285694444242
Email
Vâng, tôi đang quan tâm đến hội thảo. Hãy gửi cho tôi thông tin chi tiết. | Không, tôi chỉ đến tham quan triển lãm.
Hoạt động kinh doanh chính của công ty ?
Mô tả nghề nghiệp ?
Giám đốc/Chủ tịch/Chủ doanh nghiệp
Phó chủ tịch/Phó giám đốc
Cố vấn
Quản lý
Chuyên viên
Kỹ sư / Kỹ thuật viên
Laboratories / Researcher / Nhà nghiên cứu thí nghiệm
Thu mua
Thu mua
Khác
Mục đích tham quan
Đặt hàng
Tìm kiếm nhà cung cấp mới
Mở rộng mạng lưới công nghệ
Tìm kiếm đối tác
Thu thập thông tin kỹ thuật
Tìm hiểu chất lượng triển lãm để tham gia trong lần tới
Khác
Cân nhắc việc mua sản phẩm trưng bày ?
Có | Không | Giới thiệu
Quy mô công ty ?
1-20 | 21-100 | người trở lên 100
Anh Chị biết đến triển lãm thông qua ?
Thư mời điện tử
Thư mời trực tiếp
mạng xã hội
tạp chí
Tạp chí/ Sách báo TV
Giới thiệu từ bạn bè/ đồng nghiệp
Khác
Submit